top of page
Leraar die student
PRIVACY EN COOKIES

Scholengemeenschap De Kollebloeme hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy- en persoonsgegevens. Wij gaan hier te allen tijde zorgvuldig mee om en zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze niet onrechtmatig worden gebruikt. Dit betekent dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan onze scholengemeenschap heeft verstrekt. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Onze scholengemeenschap is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze website. Onze contactgegevens zijn:

codi@dekollebloeme.be

Klerkenstraat 128, 8920 Langemark-Poelkapelle

 

057 48 83 00 

PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e- mailadres.

 

Op onze website staat een contactformulier. Door het invullen van dit contactformulier geeft u aan dat u wenst dat onze scholengemeenschap contact met u opneemt en heeft u de mogelijkheid om uw vraag te stellen. De door u verstrekte gegevens gebruikt onze scholengemeenschap alleen voor dit doel. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Het kan voorkomen dat informatie die u via de website aan onze scholengemeenschap verstrekt, wordt doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat onze scholengemeenschap informatie opslaat op servers die zich buiten de EER bevinden. Indien deze doorgifte plaatsvindt zullen wij er, voordat deze doorgifte plaatsvindt, op toezien dat uw privacyrechten gewaarborgd blijven.

COOKIES

Onze scholengemeenschap maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookies terugsturen. Dit proces is noodzakelijk voor een efficiënte werking van onze website.

 

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die u invult bij het contactformulier of het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

 

Cookies kunnen ook dienen om uw browser en uw bezoek te herkennen. Aan de hand hiervan kunnen wij analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen, de effectiviteit van online reclamecampagnes meten en op basis van surfgedrag, relevante advertenties tonen. Deze cookies worden ook wel ‘analyse cookies’ genoemd. Uit deze cookies valt niet af te leiden wie u bent, wel op welke wijze u onze website bezoekt.

GOOGLE ANALYTICS

Om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren, maakt onze scholengemeenschap daarnaast gebruik van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen, wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden of andere Google-diensten te gebruiken.

UW RECHTEN

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor aan ons schriftelijk een verzoek doen. Indien u inzage wenst, ontvangt u van ons binnen vier weken na aanvraag een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan bovengenoemd adres.

AANPASSING PRIVACYVERKLARING

Onze scholengemeenschap behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Lunchpauze
CONTACT

Bedankt voor je bericht!

Adres: Klerkenstraat 128, 8920 Madonna            Tel.: 057 48 83 00

bottom of page