top of page
klaslokaal
INTERN MELDPUNT KLOKKENLUIDERS

Werk je in onze scholengemeenschap en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders via:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

 

02 507 07 12

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

 

Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geengebruik maken van de klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.

Meisjes met een prullenbak
CONTACT

Bedankt voor je bericht!

Adres: Klerkenstraat 128, 8920 Madonna            Tel.: 057 48 83 00

bottom of page